- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (05/10/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารเอนกประสงค์)ขนาดกว้าง 8.00 น. ยาว 16.00 เมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) งบประมาณ 700,000.-บาท ประจำปีงบประมาณ 2563 (23/04/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิน์ศน์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลงโดยถมดินไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณทั้งสิ้น 448,000.-บาท (15/04/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 10 คูหา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/11/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 10 คูหา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/11/2562)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 1 (31/10/2562)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ (08/07/2562)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ (08/07/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีจำนวนพื้นที่สำรวจไม่น้อยกว่า 800 แปลง งบประมาณ 200,000.บาท (04/07/2562)
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ตรวจรับการจ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอคารเรียนและอคารประกอบสำหรับโครงการจ้างอคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบที่ 1.1 (แบบตอกเสาเข็ม) โดย e-bidding (13/06/2562)