โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ทำเนียบคณะผู้บริหาร วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ทำเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงสร้างองค์กร ม. 7 (1) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงสร้างองค์กร ม. 7 (1) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด