ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 35 คน ณ สวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ... อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ... อ่านต่อ
นโยบายการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นโยบายการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
ค่านิยมคนกรมการพัฒนาชุมชน ABCDEF S&P วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563 ค่านิยมคนกรมการพัฒนาชุมชน ABCDEF S&P ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด