ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (จ้างเหมางานตัด-ต่อมิเตอร์ค้าชำระค่าไฟฟ้า)ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประจำปี 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC(SMF01VB-01) หน้าวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ถึง ไลน์แยกไปบริษัท เอ็น แม็กซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC (SMF01VB-01) ช่วงสถานีอนามัยนิคมเกลือถึงชนแดน กฟน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าางก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC (SMF01VB-01) ไลน์แยก บริษัท เอ็นแม็กซ์โซล่า 2 (พันท้าย) จก. ถึงสะพานหน้าสถานีกสิกรรมนิคมเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2563 กฟฟ.คกข. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและชุดโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติการ ที่ กฟฟ.โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2561 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด