ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC(SMF01VB-01) หน้าวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ถึง ไลน์แยกไปบริษัท เอ็น แม็กซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปป.เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC (SMF01VB-01) ช่วงสถานีอนามัยนิคมเกลือถึงชนแดน กฟน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด