ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (จ้างเหมางานตัด-ต่อมิเตอร์ค้าชำระค่าไฟฟ้า)ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประจำปี 2565
... อ่านทั้งหมด