จ้างปรับปรังซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างปรับปรังซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบเบิ้ลแค็บ 4 ประตุ หรือปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังแรงม้าเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 1 ล้อ จำนวน 1 คัน ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด