อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
การมอบหมายการปฏิบัติราชการ ม.7 (2) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 คำสั่งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ที่ 139 / 2560 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด