อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน ... อ่านต่อ
มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด