นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
IMO วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 IMO ต้องผ่านน่านน้ำไทย ต้องปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนากิจการพาณิชย์นาวีไทย ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การขุดรอกร่องน้ำ : ภารกิจของเจ้าท่า วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การขุดรอกร่องน้ำ คือ ภารกิจของเราชาวเจ้าท่า ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ความยิ่งใหญ่ของกรมเจ้าท่า วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หากจะถามว่ากรมเจ้าท่ายิ่งใหญ่ขนาดไหน คำตอบที่จะบอกได้ก็คือ โลกใบนี้มีน้ำถึง 3 ส่วน ในขณะที่มีแผ่นดินเพียง 1 ส่วนเท่านั้น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เจ้าท่าคือผู้สร้าง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เจ้าท่าคือผู้สร้าง "สุภาพบุรุษชาวเรือ" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
นโยบาย 3 อ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นโยบาย 3 อ อ.1 อาหาร ทานอาหารทุกหมู่ ทานแต่พอดี อ.2 ออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันอุดตัน อ.3 อารมณ์ มีทัศนคติดี อารมณ์แจ่มใส มีความสุขพร้อมในการทำงาน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สิ่งแรกที่ อจท.อยากทำ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ่งแรกที่ อจท. อยากทำคือ ทำให้คนในกรมเจ้าท่า ทำงานอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีจิตใจและร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แนวคิดบริหารกรมเจ้าท่า วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แนวคิดบริหารกรมเจ้าท่า - คิดแล้วทำ - สื่อสารถึงทุกคนในองค์กร - ร่วมมือกันทำงานเป็นทีม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด