ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง ผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 17 คน โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวปฐมนิเทศ ในวันที่จันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย การแต่งกายเรียบร้อยด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา อ่านต่อ ...
คณะกรรมการจากสำนักงานจังหวัดหนองคายออกตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการจากสำนักงานจังหวัดหนองคายออกตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
... อ่านทั้งหมด