ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศ ประกวดราคาซื้ครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/03/2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (19/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดงาน เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน (01/06/2560)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/05/2560)
ประกาศจ้างเหมาบริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การตลาดเกษตรกร (16/11/2559)