ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านคำแค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคำแค ซอยยายวานฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 007/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านคำแค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคำแค ซอยตาหนองฯ ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 008/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด