นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบนโยบายทุกส่วนราชการเร่งขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบนโยบายทุกส่วนราชการเร่งขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด