ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศ ประกวดราคาซื้ครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดงาน เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดงาน เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การตลาดเกษตรกร วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศจ้างเหมาบริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การตลาดเกษตรกร
... อ่านทั้งหมด