ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต. และผู้บริหารท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ และป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ส.อบต.เมืองไผ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน" และ " แอปพลิเคชั่น Landuse Plan" รวมทั้ง ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมืองผ่าน Line Official Account "DPT Information"
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ...
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา"
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด