ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดภายในตำบลนาไม้ไผ่ กิจกรรมการตรวจสารเสพติดในบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ โดยมี นายนิคม หอยแก้ว ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธี
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด