ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ําคสลสายลานกระบือบึงทับแรตชุมชนย่อยโนนสมอหมู่ที่ 6 ตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอลฟัลติกคอนกรีต
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอลฟัลติกคอนกรีต เชื่อมโยง ...
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด