ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ทองนำรถบรรทุกน้ำดับไฟไหม้ทุ่งหญ้าหลังโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.โคกพุทรา(นอกเขต)
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 6 เม.ย.2563 -เวลา17.10 น.19.00 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ทองนำรถบรรทุกน้ำดับไฟไหม้ทุ่งหญ้าหลังโรงเรียนวัดบ้านช้าง ต.โคกพุทรา(นอกเขต) เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโดโรนา 2019( Covid-19)
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด