ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ (28/05/2564)
โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดภายในตำบลนาไม้ไผ่ กิจกรรมการตรวจสารเสพติดในบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ โดยมี นายนิคม หอยแก้ว ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธี (28/05/2564)