ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง นำรถ บท-3249 ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า รถใช้น้ำเพลิงสงบ สาเหตุเผาขยะลุกลามพื้นที่ว่างเปล่า รถบรรทุกน้ำ อบต. บางพลับ ร่วมระงับเหตุ ที่เกิดเหตุ หมู่ 3 ต. โพธิ์รังนก (09/04/2563)
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองดำเนินการ การป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (09/04/2563)
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองดำเนินการ การป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (09/04/2563)
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่วัดเกาะ วัดใหม่บุญศิริ วัดศีลขันฯ ร้านซุปเปอร์โพธิ์ทอง และโลตัสฯ และแจกหน้ากากผ้าให้แก่วัด ในเขตเทศบาลทั้งหมด (09/04/2563)
ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (09/04/2563)
วันนี้ 26 มีนาคม 2563 เวลา15.00-16.00 น. เทศบาลตำบลโพธิ์ทองดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(Covid-19)บริเวณตลาดสดเทศบาล/ที่นั่งรอรอเมล์/สำนักงานเทศบาล (09/04/2563)
ด้วยศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตำบลอินทประมูล,กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร่น่าสายพันธ์ใหม่(COVID-๑๙) ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีการสอนทำหน้ากากอนามัย แล (08/04/2563)
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น (07/04/2563)
เวลา 17.30 น- 20.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้รับแจ้งจาก ศูนย์ รวงทอง 199 ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ นำรถ บท-3249 ออกระงับเหตุ รถใช้น้ำ เพลิงสงบ ที่เกิดเหตุ บริเวณวัดโลห์สุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (07/04/2563)
ประชาสัมพันธ์ความรู้ไวรัส Covid-19 (09/03/2563)