ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 |
เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามีนทราเวล แอนด์ทัวร์ ขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (21/10/2562)
กาชาดจังหวัดอ่างทองและเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ลงตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ที่ได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนจำนวน 3 หลัง ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (09/10/2562)
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ (09/10/2562)
วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิทอง และ รพ.สต. บางพลับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ หมูที่ ๑,๒ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จำนวน ๒ ราย (24/09/2562)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ (19/09/2562)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับ-ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำ (16/09/2562)
ประชาสัมพันธ์การต่อสัญญาเช่าแผง(ล็อค)ที่วางขายของ ตลาดสดเทศบาล (03/09/2562)
แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๘๑ อ่างทอง (30/08/2562)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซี่ยครั้งที่ 40 (23/08/2562)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซี่ยครั้งที่ 40 (23/08/2562)