ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (03/10/2562)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลเเยกรายพื้นที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 (05/09/2562)
รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (06/08/2562)
รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (02/07/2562)
รายงานสถิติประชากรเเละบ้าน ระดับสำนักทะเบียน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศฐาลเมืองหนองสำโรง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 4 มิถุนายน 2562 (13/06/2562)
รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (12/06/2562)
รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน 2562 (14/05/2562)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (22/04/2562)
รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 (03/04/2562)
รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (11/03/2562)