ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายดอนคา-วังลุง หมู่ที่2,6 ตำบลทอนหงส์ กว้าง 8 เมตร ยาว1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครสรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (27/10/2561)