- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนการเสนอราคา (ตรายาง) จำนวน 2 อัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0153 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ (04/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/10/2565)