- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 30 ถัง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 82-3798 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4020 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้,โต๊ะ) จำนวน 2 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า ทะเบียน 83-2415 เลขครุภัณฑ์ 017-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข-4176 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข-4176 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/11/2565)