- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 20 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 300 ถุง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (22/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4751 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องบันทึกการเดินทาง GPS) จำนวน 2 ชุด สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมสายสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 100 ถัง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 16 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/11/2565)