- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 100 ถัง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2565)
ประกาศเทศบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว ชุมชนไทยสมุทร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง-6627 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถตักหน้า-หลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ-689 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะจาะจง (09/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถตักหน้า-หลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ-689 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มเพื่อใช้เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเหล็ก) จำนวน 2 ตัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเติมผงเคมีชนิดเเห้งพร้อมอัดแรงดันถังดับเพลิงเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดโต๊ะรับแขก) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2565)