- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2050 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4020 จำนวน 1 คัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กฉ-358 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 8 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ ทะเบียน บท 9908 เลขครุภัณฑ์ 002-41-0002 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (25/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 20 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 82-5490 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/11/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ 3 ตา) จำนวน 2 อัน กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/11/2565)