โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
โครงสร้างบุคลากรเทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
การปฎิบัติงานของเทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
โครงสร้างองค์กรเทศบาลเมืองหนองสำโรง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาทราย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.042 930561 โทรสาร 042 930577 และ www.nongsamrong.go.th ... เชื่อมโยง
โครงสร้างองค์กร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด