สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาปรับปรุงถนนภายในศอ. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการศอ. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน ๔ หลัง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการศอ. ๓ หลัง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าระบบสื่อสาร GPRS ๒๒ สถานี วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผุ้พิการ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้ออะไหล่เพื่อใช้กับระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำอู่ตะเภา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบสี่ประตูขนาด ๑ ตัน (น้ำมันดีเซล) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด