ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายดอนคา-วังลุง หมู่ที่2,6 ตำบลทอนหงส์ กว้าง 8 เมตร ยาว1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครสรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด