ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ําคสลถนนเทศบาล 21 ชุมชนย่อยนนท์ในหมู่ที่ 8 ตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคากลางก่อสร้าง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศตรวจรับการจ้างสนามวอลเลย์บอล วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางก่อสร้างถมดินลูกรัง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง 2 โครงการ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางก่อสร้าง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนเทศบาล วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางก่อสร้าง คสล. วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนแอลฟาสติก ม.1 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางก่อสร้าง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด