ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบสี่ประตูขนาด ๑ ตัน (น้ำมันดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด