อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สรุปอำนาจหน้าที่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด