ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผูู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.กลุ่มที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.กลุ่มที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.กลุ่มที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.กลุ่มที่ 4 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตอบฃ้อซี้แจงซ้อร้องเรียนร้อยตรีสมาน ลำมะนาง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เเจ้งมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด