ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเปลี่ยนแผงสายนอกตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ สตร.สทิงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเแพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานส่วนพยากรณ์อากาศการบิน(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถยนต์ทะเบียน ขย ๖๒๒๑ สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้ทะเบียน 8519 สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศที่สถานีเรดาร์สทิงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังดำใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธง วปร. ธงชาติ สมุดลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรวยกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางรถตู้ทะเบียน ฮจ ๑๙๔๓ และรถกระบะทะเบียน กม- ๖๐๑๑ สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๓ กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ ๓ จังหวัด ชายแดน และ สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟรถตู้ทะเบียน ฮจ-๑๙๔๓ กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบปนะมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Ze-bidding) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ ศอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Software Antivirus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานช่างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ Sony ห้องประชุมชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสุขภัณฑ์ในห้องน้ำอาคารที่ทำการ ศอ. และอาคารตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงเว็บไซค์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ POP UP จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินเชียร์(AWOS/LLWAS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักราชการศอ.(หาดใหญ่) จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจะาจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ ศอ. จำนวน ๓ หลัง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานของส่วนพยากรณ์อากาศการบิน(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ จำนวน ๒๒ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวกบริเวณโรงเก็บแก๊สของกลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบนและบ้านพักราชการศอ.ท่านอากาศยานหาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอหมึกพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อใช้กับระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำอู่ตะเภา ๒๑ สถานี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างกำจัดปลวกอาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่อง Fax ยี่ห้อ Samsung และหมึก เครื่อง Printer ยี่ห้อ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้ออะไหล่ MODEM เครื่องมือตรวจอากาศ AWS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนยางล้อรถตู้ทะเบียน ฮจ-๑๙๔๓ กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบสี่ประตูขนาด ๑ ตัน (น้ำมันดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้าและโคมไฟส่องส่วางบริเวณบ้านพักศอ.(หาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบ้านพักเลขที่ ๘๘/๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการเลขที่ ๔๒๖/๑ และ ๔๒๖/๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำกันสาดอาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระบะทะเบียน บพ-๓๔๖๘ สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐บีทียู ที่สตร.สทิงพระ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรุตู้ทะเบียน ฮจ-๑๙๔๓ กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด