ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายวีรวัฒน์ เจนจุลพร หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสาวสมจิตร์ พุทธพงษ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมกับบริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามนโยบายของจังหวัดตาก เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ ...
ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงินจังหวัดตาก
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงินจังหวัดตาก เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก และวิเคราะห์เอสเอ็มอีที่ขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ห้องทำงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
... อ่านทั้งหมด