ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมข่าวประชาสัมพันธ์ และจดหมายข่าว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(โปรดคลิกรายการเชื่อมโยงเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด) เชื่อมโยง ...
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 18 มกราคม ๒๕61 เวลา 06.๓0 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรม ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕61 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งพระองค์ท่านทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญด้วยการกระทำศึกสงคราม โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ รวมทั้ง ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2561 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม ๒๕61 เวลา 0๗.๓0 น ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 ซึ่งในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 และนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน กระตุ้นให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของเด็กที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ก้าวหน้า พร้อมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีจิตสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติรวมทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้มอบคำขวัญวันเด็กที่แก่เด็กในปีนี้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่นำมาจัดแสดงให้เด็กและเยาวชนได้สนุกสนาน อาทิเช่น การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองพลทหารราบที่9 ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และฐานกิจกรรม “นิทรรศการรัชกาลที่ 10 สืบสารพระราชปณิธาน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี การแข่งขันกีฬา เล่นเกมส์ทายปัญหาชิงของรางวัล รับแจกของขวัญของรางวัลมากมายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 เขื่อนศรีนครินทร์ และหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 23.45 น. บริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 เขื่อนศรีนครินทร์ และหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
... อ่านทั้งหมด