ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เรื่อง การเข้ารับระบบ ITAS ในการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ โครงการเดิน – วิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญเกิดจากการลอกเลียนพฤติกรรมในหมู่เพื่อน คนส่วนใหญ่คิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าอาย ไม่กล้าปรึกษาครอบครัวหรือผู้อื่น ทำให้ไม่ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกันอย่างถูกต้อง เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด