ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 น. วันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำเหล่าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชนและกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ พล 49-4/2562 เพื่อพิจารณาออกใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ พล 49-4/2562 เพื่อพิจารณาออกใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 34 ผลิตภัณฑ์ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้การรับรองทั้งหมด 34 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมนารายณ์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการในการตรวจระบบไฟฟ้าในศาสนสถานตามโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 4 ก.ค.62 นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจตุพงษ์ แจ้งมุข หน.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายสมชาย จรัสศรีมณี จพง.ตรวจโรงงานชำนาญงาน และนายสราวุธ เอี่ยมชาวนา นักวิชาการอุตสาหกรรม ดำเนินการตรวจระบบไฟฟ้าในศาสนสถานตามโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานตามแผนดำเนินการ ซึ่งได้เข้าตรวจจำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.วัดบึงพร้าว ม.3 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 2.วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ฯ ม.2 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
วันที่ 3 ก.ค. 62 นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC 4.0) ณ ห้องประชุมปางอุบล รร.วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างการรับรู้เพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการดำเนินธุรกิจด้วยดิจิทัลให้มีความพร้อมและสอดคล้องความต้องการของตลาด
เข้าร่วมโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน 2562
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 19 มิถุนาบน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย น.ส.กฤติการ แก่นลืม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา หมู่ที่5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด และในส่วนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การยื่นขอ มผช. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
... อ่านทั้งหมด