ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/12/2560)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลหมึก RICOH (กองทุน SME) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/11/2560)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งบดำเนินงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/2560)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อประปาห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/09/2560)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2560)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (26/05/2560)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (26/05/2560)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (26/05/2560)
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2560 สอบราคาจ้างโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (26/05/2560)