ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างทำป้ายงานกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/01/2562)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ญล 7106 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/01/2562)
ประกวดราคาเช่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/01/2562)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างเหมาเช่ารถศึกษาดูงาน ก.สอ. ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/01/2562)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการวัสดุสำนักงาน งบกองทุนฯปี 2562 (10/01/2562)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่ารถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10/01/2562)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)