ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี (04/12/2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/11/2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01/05/2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรีเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/05/2563)