ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศเทศบาลตำบกลางเวียง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกลางเวียงการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 (05/07/2564)
เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (09/06/2563)