ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
โรงงานที่ได้รับอนุญาตปี พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) (21/01/2563)
โรงงานแจ้งประกอบกิจการปี 2560 (09/10/2562)
โรงงานแจ้งประกอบกิจการปี 2561 (09/10/2562)
โรงงานแจ้งประกอบกิจการปี 2562 (1 มกราคม 2562-30 กันยายน 2562) (09/10/2562)
โรงงานที่ได้รับอนุญาต ปี 2560 (09/10/2562)
โรงงานที่ได้รับอนุญาต ปี 2561 (09/10/2562)
โรงงานที่ได้รับอนุญาต ปี 2562 (1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562) (09/10/2562)