ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารและสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ผลสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
Video "สถิติเป็นเรื่องใกล้ตัว" วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด