สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานทีติดต่อ ม.7 (3)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เลขที่ 80 ถนนกุมารศึกษา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
... อ่านทั้งหมด