ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างทำป้ายงานกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ญล 7106 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่ารถโดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างเหมาเช่ารถศึกษาดูงาน ก.สอ. ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการวัสดุสำนักงาน งบกองทุนฯปี 2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการวัสดุสำนักงาน งบกองทุนปีฯ 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการซื้อหมึกยี่ห้อ RICOH งบกองทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนายกฤช จันทรสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางสาวสุชัญญ์ญา ปัทมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางสาวนันทิยา คำจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางสาวมาลัยพร พันโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางสาวดุษฎี ศรีโยหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนายอานุภาพ รงค์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนายปรีชา ชาธิพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางหลาวทอง คำภานิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางภาวินี ไชยพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างนางสาวพรรณิกา บุดดาวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปฯ งบ ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อหมึก RICOH งบ CIV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำหนังสือทำเนียบเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อหมึก RICOH (ก.สอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อดรัมและหมึก Conon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการจ้างเช่ารถตู้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนเมษายน 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) งบจังหวัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันฯ OPOAI ๔.๐ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลหมึก RICOH (กองทุน SME) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งบดำเนินงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อประปาห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2560 สอบราคาจ้างโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด