ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสระบุรีเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสระบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด