ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : จ้างเหมาทำความสะอาดศาลกลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก้อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : จ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : จ้างเหมาทำความสะอาดศาลกลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบิลบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบิลบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ประกาศครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์ศาลากลางจังหวัด วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศคร้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด